Техническа поддръжка +359 2 439 67 00

За нас

 ТЕА ООД предоставя Интернет услуги в София и други населени места в страната от 1996 г., първоначално като дистрибутор и риселър на ТТМ ООД, а от 1999 г като самостоятелен доставчик.
ТЕА разполага с висококвалифицирани специалисти, богат опит и капацитет в следните области:

    Доставка на широка гама от Интернет услуги за комутируем и некомутируем достъп;
    Системен и софтуерен инженеринг;
    Изграждане и администриране на локални мрежи;
    Уеб дизайн

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване от ТЕА ООДИнформация за типовете интерфейси за свързване на крайни електронни съобщителни устройства в мрежата на ТЕА ООДПравила и мерки в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2020