Техническа поддръжка +359 2 439 67 00

Електронна поща - настройки

Настройки на клиентска програма за електронна поща

 

Можете да използвате различни клиентски програми за електронна поща като например - Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird и др. Настройките са следните:

Входящ сървър (Incoming mail server): mbox.tea.bg

За протокол IMAP:
        Входящ порт: 143 или 993

За протокол POP3:
        Входящ порт: 110 или 995

 

Изходящ сървър (Outgoing mail server): mbox.tea.bg

Или вместо mbox.tea.bg въвеждате адресите на входящия и изходящия пощенски сървър, които са Ви предоставени от Вашия търговец или от техническата поддръжка на ТЕА.

За протокол SMTP:
        Изходящ порт: 587 или 465

 

Защитена връзка: Да

Вид защита: STARTTLS ИЛИ SSL/TLS

Ако използвате Outlook, опцията "My server requires authentication" трябва да е включена. Намира се в Advanced на настройките на пощата Ви.

Удостоверяване при влизане: Обикновена парола (Normal password)

 

Потребителско име и парола получавате от Вашия търговец.