Техническа поддръжка +359 2 439 67 00

Повече за IMAP

IMAP (Internet Messaging Access Protocol)


Създаден като алтернатива на POP3, този протокол е двупосочен и дава възможност за синхронизиране на всички устройства със сървъра. По този начин можете да теглите пощата си от различни устройства и винаги да виждате всички писма, защото логиката на IMAP е да съхранява писмата на сървъра вместо на клиентските устройства.

 

Когато четете писмата си посредством IMAP Вие всъщност използвате програмата за електронна поща, за да се свържете с пощенския сървър и да управлявате писмата си директно на сървъра. По този начин пощенският сървър е мястото, където се получават, създават и съхраняват писмата Ви. Всички промени в електронната поща се извършват на сървъра и се синхронизират с всички програми за електронна поща, настроени да четат дадена пощенска кутия. По този начин дори и да изтриете писмо във Вашата програма за електронна поща то няма да бъде изтрито на сървъра.

 

Недостатъкът на IMAP протоколът е, че тъй като писмата се съхраняват на сървъра, при едно по-интензивно използване на електронната поща мястото Ви на пощенския сървър може бързо да се запълни и препълването да блокира работата на електронната Ви поща. С пощенската кутия се работи по-бавно отколкото при POP3, тъй като обемът на сървъра е по-голям и по-тромаво се обработва. Също така нямате възможност за създаване на собствен архив на електронната си кореспонденция, независим от пощенския сървър.

 

Статии от ТЕА на подобна тема:

POP3 или IMAP

Повече за POP3

 

Вижте повече за услугата Електронна поща, предлагана от ТЕА ООД