Техническа поддръжка +359 2 439 67 00

Софтуерна поддръжка

Поддръжка на работни станции и мрежово оборудване

Вашата фирма не разполага с назначен служител специалист по информационни технологии. Не е и необходимо, можете да наемете такъв от нас.

С познанията на специалистите на ТЕА ООД ще получите същите полза както, ако разполагахте с цял IT отдел.

Предлагаме компютърна и комуникационна поддръжка за клиенти, чието работно ежедневие е зависимо от компютърната техника и телекомуникациите.

Можете да заявите абонаментна поддръжка или еднократно при възникнала необходимост.

 

Поддръжка на сървърно оборудване

Сървърите са ключови точки за всяка компютърна мрежа. Те съхраняват Вашите документи, бази данни, счетоводни програми и много други. Надеждността на сървърите е критична за здравето на Вашия бизнес и бъдещия му успех.

ТЕА разполага с квалифицирани специалисти които могат да управляват Вашите сървъри, да следят работоспособността им така, че да получите надеждност и сигурност на работния процес в компанията Ви.

 

Инсталираме и настройваме операционни системи Windows и Linux.

Инсталираме, настройваме и поддържаме пощенски сървъри.

Изграждаме също файлови, VPN сървъри и рутиращи системи.

Цена на човекочас - 48,00 лв с ДДС, като минималното време за заплащане е 1 чч.