Техническа поддръжка +359 2 439 67 00

POP3 или IMAP

POP3 или IMAP

 

POP3 и IMAP са два различни протокола, използвани за достъп от клиентски програми за електронна поща за тегляне на електронна поща. И двата протокола теглят електронните писма от пощенския сървър на Вашето устройство, но се различават по това къде всъщност се съхраняват писмата.

 

Запознайте се с разликите и изберете начина на работа, който отговаря на нуждите Ви. Който и протокол да изберете е необходимо да настроите програма за електронна поща  (в.ж. статия Електронна поща - настройки)

 

IMAP (Internet Messaging Access Protocol)


При използването на този протокол:
- електронните писма се съхраняват на сървъра;
- изпратените писма също се записват на сървъра;
- електронните писма могат да бъдат достъпвани и синхронизирани с множество устройства.

Предимства: може да се ползва от множество устройства и изходящите писма също се съхраняват на сървъра;

Недостатъци: препълване на мястото на сървъра и блокиране работата на пощенската кутия, особено при интензивна кореспонденция; работи по-бавно заради големия обем на кутията на сървъра.

 

POP3 (Post Office Protocol)
При използването на този протокол:
- писмата се съхраняват на устройството, на което са изтеглени;
- изпратените писма се съхраняват на устройството, от което са изпратени;
- за предпочитане е електронната поща да се тегли само от едно устройствто;
- допустимо е да се ползва от повече програми за електронна поща (респ. устройства), но е задължително да се включва възможността на всяка настроена програма за оставяне на копие от изтеглените писма на сървъра, за да може и другите програми да изтеглят същите писма оттам.

 

Предимства: цялата кореспонденция се съхранява локално на Ваше устройство и можете да си направите независим от сървъра архив; кутията на сървъра не се препълва; работи бързо, тъй като не се налага да изчита и тегли голям обем писма от сървъра;

Недостатъци: неудобна за ползване когато повече хора ползват една и съща пощенска кутия и е необходимо да имат достъп до всички писма - получени и изпратени от нея; ако не сте направили собствен архив на писмата си, не можете да разчитате сървъра да Ви осигури такъв. Когато получите нежелано писмо (SPAM) ще трябва да го изтриете от всяко устройство.

 

Статии от ТЕА на подобна тема:

Повече за POP3

Повече за IMAP

 

Вижте повече за услугата Електронна поща, предлагана от ТЕА ООД